Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Eko-Bud-Instal S.A. jest partnerem dla inwestorów realizujących działania inwestycyjne w szerokim zakresie ich złożoności. Bazując na doświadczeniach kadry inżynierskiej oraz profesjonalnego zespołu wykonawczego, podejmujemy się wykonawstwa licznych projektów stosując nowatorskie rozwiązania techniczno – technologiczne.

Posiadamy  audyt Spawalniczej Komisji Kwalifikacyjnej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa montażu i remontów stalowych konstrukcji spawanych w klasie 1,2 i 3.

Do zrealizowanych działań, otrzymaliśmy pisemne referencje, które pozostają do wglądu w siedzibie naszego przedsiębiorstwa lub zostaną przedstawione na Państwa życzenie.

Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie:

Modernizacji (zarejestrowano pod nr: UC-28-221-P/1-22):

 • zbiorników stałych ciśnieniowych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących

Naprawy (zarejestrowano pod nr: UC-28-221-N/1-22):

 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem
 • rurociągów technologicznych do materiałów palnych
 • rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 • zbiorników stałych ciśnieniowych

Do zrealizowanych działań, otrzymaliśmy pisemne referencje, które pozostają do wglądu w siedzibie naszego
przedsiębiorstwa lub zostaną przedstawione na Państwa życzenie.

Specjalizujemy się w :

 • Instalacjach budowlanych i przemysłowych

 • Robotach budowlano – montażowych

 • Konstrukcjach stalowych

 • Posiadamy certyfikaty UDT w zakresie modernizacji i napraw